Άρθρα

- ΟΑΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Η ΟΑΣΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Η ΟΑΣΙΣ παρευρέθηκε στο Συμπόσιο του Μοναστηρίου Κοσμά του Αιτωλού, λαμβάνοντας και την ευλογία του Μητροπολήτη Σεβασμιοτάτου

κ.κ. Χρυσοστόμου, Ηγούμενου του Μοναστηρίου