Άρθρα

- ΟΑΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Εθισμός στο διαδίκτυο – ΙΑΝΟΣ

Στον “ΙΑΝΟ”  στις 03.12.2019 ημέρα Τρίτη, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή ενός κοινού υψηλού επίπεδου εκδήλωση με θέμα τον εθισμό στο Διαδίκτυο.
Οργανωτές : Σύλλογος αποφοίτων ΑΠΘ και ΟΑΣΙΣ
Ομιλητές: Μπλιάτκας Κώστας , Δουΐτσης Δαμιανός