Άρθρα

- ΟΑΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Δράση ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις.

15 Αυγούστου στην μεγάλη Πανάγια Χαλκιδικής  ενημέρωση για τον εθισμό σε συνεργασία με τον Πατήρ Γεώργιο.