Άρθρα

- ΟΑΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΟΑΣΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟ

Η έρευνα που αφορά στο ζήτημα της εξάρτησης από το αλκοόλ υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Νεολαία για λογαριασμό της  «Όασις».

Πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων σε νέους 18 έως 25 ετών στη Θεσσαλονίκης. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 502 άτομα από τα οποία τα οποία 237 είναι γυναίκες και 265 άνδρες.

Το προφίλ των ερωτώμενων ως πότες

Σκιαγραφήθηκε το προφίλ των ερωτώμενων ως πότες. Ζητήθηκε από τα άτομα να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αναφέρονται στη συχνότητα και στο μέρος που συνήθως πίνουν. Ακόμη, γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ή όχι συγγενή ή φίλου που αντιμετωπίζει ή αντιμετώπισε πρόβλημα αλκοολισμού, στην απώλεια κάποιας φιλίας ή σχέσης εξαιτίας του ποτού, στους λόγους για τους οποίους πίνουν καθώς και στις συνέπειες που πιθανόν να βίωσαν εξαιτίας του ποτού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α)  Συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ

Προκύπτει ότι, η πλειοψηφία των ερωτώμενων καταναλώνει συχνά αλκοόλ αφού το  43,8% δήλωσε ότι πίνει «1 με 2 φορές την εβδομάδα». Ακόμη, το 24,5% καταναλώνει «λιγότερο από 1 φορά την εβδομάδα».Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό παρατηρείται στα άτομα που δήλωσαν ότι πίνουν πολύ συχνά και συγκεκριμένα «πάνω από 3 φορές την εβδομάδα», το ποσοστό φτάνει 18,7% του συνόλου.

Το 10,4% δεν καταναλώνει καθόλου αλκοόλ, ενώ 3 άτομα δήλωσαν ότι πίνουν κάθε μέρα.

Β) Μέρη κατανάλωσης αλκοόλ

Το δημοφιλέστερο μέρος κατανάλωσης αλκοόλ είναι οι εξωτερικοί χώροι, όπως club/bar/καφέ/εστιατόριο,σε ποσοστό 79,8%. Η επόμενη δημοφιλέστερη επιλογή είναι τα σπίτια φίλων, σε ποσοστό 67,7%.

Τέλος, φαίνεται ότι το σπίτι των ερωτώμενων αποτελεί τελευταία επιλογή τους για την κατανάλωση αλκοόλ, σε ποσοστό 51,9%.

Γ) Λόγοι για τους οποίους πίνουν

 1. Για διασκέδαση: 96,5%.
  1. Χαλάρωση/ξεκούραση:75,7%.
  1. Επειδή πίνει η παρέα ή ο σύντροφος: 75,2%.
  1. Για να ξεφύγω από τα καθημερινά προβλήματα/έγνοιες: 54,2%.
  1. Τόνωση αυτοπεποίθησης: 53,1%.
  1. Τόνωση ερωτικής διάθεσης/ικανότητας: 39,5%.

Δ) Συνέπειες κατανάλωσης αλκοόλ

 1. δυσκολίες ανταπόκρισης στη δουλειά/σπουδές
 2. προβλήματα ψυχολογικής ή σωματικής υγείας
 3. τροχαίο ατύχημα
 4. δυσκολία στις κοινωνικές επαφές
 5. βία

Μάλιστα το 37,1% του συνόλου είπε ότι είχε «κενά μνήμης».

Ε) Οικογενειακή /φιλική σχέση με το αλκοόλ

Στην ερώτηση αν υπάρχει κάποιος συγγενής ή φίλος που να έχει αντιμετωπίσει ή να αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ, το 32,5% του συνόλου απαντάει θετικά, ενώ το 5,0% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει αν ισχύει . Το 12,5% δεν απάντησε.

Απόψεις περί αλκοολισμού

Για την εικόνα και τα χαρακτηριστικά του αλκοολικού, τις συνέπειες, το που οφείλεται και ποιους επηρεάζει ο αλκοολισμός.

Εικόνα του αλκοολικού

Ζητήθηκε  από τους ερωτώμενους να δώσουν, κατά την κρίση τους, μία σύντομη εικόνα του αλκοολικού συμπληρώνοντας την ερώτηση: «Ο αλκοολικός, όταν πίνει, γίνεται…».

 •  «Βίαιος/επιθετικός» απάντησε το 83,2%.
 •  «Μελαγχολικός/καταθλιπτικός» το 70,8%.
 • «Γελοίος» το 68,5%.
 • «Χυδαίος» το 76,9%.
 • «Διασκεδαστικός» το 28,6%
 • «Ελκυστικός» το 11,7%.
 • «Σέξι» το 10,5%

Χαρακτηριστικά του αλκοολικού

Σύμφωνα με την έρευνα οι νέοι, θεωρούν ότι η αλκοολική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται, από το γεγονός της καθημερινής κατανάλωσης αλκοόλ και ακολούθως, από το γεγονός ότι, όταν ένας αλκοολικός αρχίσει να πίνει δεν μπορεί να σταματήσει, ότι πίνει από το πρωί και τέλος, ότι μεθάει κάθε φορά που πίνει.

Ορισμός του αλκοολισμού

Οι ερωτώμενοι ορίζουν τον αλκοολισμό ως:

 • «κακή συνήθεια»
 • «τρόπος ζωής»
 • «ψυχοσωματική εξάρτηση»
 • «ασθένεια»

Αίτια αλκοολισμού

Στην ερώτηση: «που πιστεύουν ότι οφείλεται ο αλκοολισμός» οι συμμετέχοντες απάντησαν:  

 • Σε «συναισθηματικές, αγχογόνες καταστάσεις».
 • Στον  «τρόπος ζωής».
 • Σε «ψυχολογικούς και ψυχιατρικούς λόγους».
 • Στην «έλλειψη ενημέρωσης και πρόληψης».
 • Σε «κληρονομικούς λόγους».

Συνέπειες του αλκοολισμού

 • Η πρόταση «προβλήματα ψυχικής/σωματικής υγείας» επιλέχθηκε  από το 91,8% .
 • Η πρόταση «βία» επιλέχθηκε από  το 87,5% .
 • Η πρόταση «πρόκληση ατυχημάτων» επιλέχθηκε το 89,2% .
 • Η πρόταση «δυσκολία στις κοινωνικές επαφές»επιλέχθηκε από  το 84,5% .
 • Η πρόταση «δυσκολίες στη δουλειά/σπουδές»επιλέχθηκε από το 82,3%

Απόψεις ως προς την αντιμετώπιση του αλκοολισμού

Σχετικά με την άποψη των ερωτώμενων για τη δυνατότητα που έχει ένας αλκοολικός να σταματήσει να πίνει μόνο με τη δύναμη της θέλησής του, προκύπτει ότι, η πλειοψηφία απαντάει αρνητικά (54,6%). Το αντίθετο πιστεύει το 36,9%, αφού απαντά θετικά.

Αποτελεσματικότεροι τρόποι θεραπευτικής αντιμετώπισης:

 • Τα «προγράμματα απεξάρτησης» επιλέχθηκαν από το 90,2% .
 • Οι «ομάδες αυτοβοήθειας» επιλέχθηκαν  από  το 78,5% .
 • Η «ψυχιατρική/ψυχολογική υποστήριξη»επιλέχθηκε  από  το 89,4% .
 • Η «πνευματική/θρησκευτική αναζήτηση»επιλέχθηκε  από  το 67,5% .

Αποτελεσματικότεροι τρόποι προληπτικής αντιμετώπισης του αλκοολισμού

 • Η «ενημέρωση μέσω σχολείων/ΑΕΙ/ΤΕΙ» 85,5% .
 • Η «ενημέρωση μέσω οικογενειακού περιβάλλοντος» 88,4% .
 • Η «συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες/κοινωνικοποίηση» 69,5% .
 • Η «ποτοαπαγόρευση» 49,2% .
 • Η «αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας περί χρήσης αλκοόλ» 63,3% .
 • Τέλος, η «κατάλληλη ανατροφή/παιδεία» 91,6% .

Ενημέρωση περί αλκοολισμού

Το τελευταίο τμήμα της παρούσας έρευνας ολοκληρώνεται με την ανάλυση των δηλώσεων των ερωτώμενων σχετικά με την ενημέρωσή τους περί αλκοολισμού και την άποψή τους σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί στο πρόβλημα του αλκοολισμού η βαρύτητα που του αρμόζει ακόμη, από τις αρχές, την πολιτεία και κατ’ επέκταση τους πολίτες.

 

Βαρύτητα στο ζήτημα του αλκοολισμού

Σε ότι αφορά τη βαρύτητα που έχει δοθεί στο πρόβλημα του αλκοολισμού, οι νέοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν, με σειρά προτεραιότητας, πέντε λόγους για τους οποίους αυτό. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

 • Οι «οικονομικοί λόγοι» επιλέχθηκαν  από  το 81,3% .
 • Οι «ιστορικοί/εθιμοτυπικοί λόγοι»επιλέχθηκαν  από το 65,5% .
 • Η «κοινωνική αποδοχή» επιλέχθηκε  από το 71,7% .
 • Η «υποτίμηση των συνεπειών του αλκοολισμού»επιλέχθηκε  από  το 88,6%.

Β)  Ενημέρωση περί αλκοολισμού

Το 30,5% του συνόλου των νέων δήλωσε ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση σχετικά με το ζήτημα αυτό. Από την άλλη, το 68,1% του συνόλου που δήλωσαν ότι έχουν πληροφορηθεί περί αλκοολισμού, ζητήθηκε να αξιολογήσει πέντε πηγές πληροφόρησης, με σειρά:

 • Το «σχολείο/ανώτατα ιδρύματα» επιλέχθηκε  από  το 69,3%
 • Τα «ΜΜΕ» επιλέχθηκαν ομοίως από το 69,3%.
 • Η «οικογένεια» επιλέχθηκε από  το 83,3%
 • Οι «φίλοι» επιλέχθηκαν συνολικά από το 59,6%
 • Οι «ιδιωτικοί φορείς/ΜΚΟ» επιλέχθηκαν από  το 47,7%