Ανοιχτό πρόγραμμα Υποστήριξης

Ανοιχτό πρόγραμμα Υποστήριξης

Μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΟΑΣΙΣ για να συζητήσουμε το πρόβλημα σας και να σχεδιάσουμε το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα απεξάρτησης που ταιριάζει.

Αφορά χρήστες ουσιών και το περιβάλλον  τους. Υποστηρίζουμε τα άτομα εξωτερικά, χωρίς να διαταράσσεται η καθημερινός ρυθμός της ζωής τους και χωρίς να αποκόπτονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε τα τηλέφωνα της ΟΑΣΙΣ.