Σεμινάρια αυτοβελτίωσης

Η αυτοβελτίωση είναι μια διαρκής διαδικασία που χτίζεται μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία.

Στην ΟΑΣΙΣ σας δείχνουμε τον τρόπο της αυτοπαρατήρησης, της αυτοαξιολόγησης, της αυτοεκτίμησης και τέλος, της Αυτογνωσίας!

Στα βιωματικά μας εργαστήρια όλα τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται έχουν σκοπό να επαναπροσδιορίσουν την εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας και την επαναπροσέγγιση της ζωής με πιο λειτουργικό και “ανώδυνο” τρόπο.