Συμβουλευτική Γονέων

Στην ΟΑΣΙΣ λειτουργούν ολιγομελή τμήματα εκπαίδευσης γονέων εξαρτημένων ατόμων.

Η θεματολογία επιλέγεται προσεκτικά από εξειδικευμένους συνεργάτες της ΟΑΣΙΣ με απώτερο σκοπό την ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν τους εθισμούς, την υποστήριξη των γονέων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, την ενθάρρυνση και τον προσανατολισμό προς την αυτο-βελτίωση των εκπαιδευόμενων.

Ημέρα διεξαγωγής ομάδων: Δευτέρα και Τετάρτη

Ώρα:   18.00 μ.μ- 20.00 μ.μ