Βουλιμία – τρόποι αντιμετώπισης

Πως αντιμετωπίζεται η Υπερφαγία

Η συναισθηματική υπερφαγία είναι μια συχνή διατροφική διαταραχή στις μέρες μας.

Τα άτομα που τη βιώνουν χρησιμοποιούν το φαγητό ως μέσο για να αντιμετωπίσουν το άγχος, τη θλίψη τους , το φόβο , την ανία ή την μοναξιά τους και ως εκ τούτου δεν ενδιαφέρονται να διαχωρίσουν την βιολογική από την συναισθηματική πείνα. Η καταφυγή στην τροφή αποτελεί ευχαρίστηση ενώ τα ίδια άτομα αμέσως μετά την πρόσληψη οποιασδήποτε ποσότητας τροφής αισθάνονται ενοχές καθώς αντιλαμβάνονται ότι ενώ έχει επέλθει κορεσμός, εκείνα συνεχίζουν να τρώνε.

Στην Όαση αντιμετωπίζουμε περιστατικά υπερφάγων ατόμων. Ένα team  εξειδικευμένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, ενθάρρυνση και καθοδήγηση στο άτομο έτσι ώστε να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο της επιτακτικής κατανάλωσης τροφής.