Άρθρα

- ΟΑΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΘΙΣΜΟΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ «ΟΑΣΙΣ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ HU.M.A.N.S. ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΘΙΣΜΟΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ.

Το Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων “Όασις” σε συνεργασία με τον Όμιλο Νέων Επιστημόνων και Επαγγελματιών HU.M.A.N.S, πραγματοποίησαν την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 στις 6:00 στον χώρο της Όασις στην οδό Μοσκώφ 12 στην Θεσσαλονίκη, εκδήλωση με θέμα ΕΘΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ.

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι κ. Δαμιανός Δουίτσης, σύμβουλος Απεξάρτησης, και η κ. Δέσποινα Εκιζίδου, σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Ψυχοθεραπεύτρια.

Οι HU.M.A.N.S. είναι ένας όμιλος ενεργών πολιτών με υψηλό αίσθημα εθελοντισμού και προσφοράς. Συστάθηκε από μια ομάδα ανθρώπων με σκοπό τη διοργάνωση δράσεων για τους τομείς της Νεολαίας, της Επιστήμης και της Επιχειρηματικότητας. Μέσο για την επίτευξη των στόχων αποτελεί το κοινό όραμα των μελών, το όραμα δηλαδή της μαζικής κινητικότητας των ανθρώπων για κοινωφελείς στόχους.

Η OASIS ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας), στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και κατέχει διαχειριστική επάρκεια. Για τη δράση της βραβεύθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Υπουργείο Υγείας και τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησε δεξίωση στο φουαγιέ της Όασις.