Άρθρα

- ΟΑΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Κοντά στους συμπολίτες μας για μια ασφαλή επιστροφή από την Χαλκιδική.

Ενημέρωση στον άγιο πρόδρομο Χαλκιδικής για το αλκοόλ και την οδήγηση.

Μείνετε ασφαλείς μην οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ.